Syrjäyttävätkö verkko-opinnot perinteiset opinnot?

Verkko-opinnot ja erilaiset verkkokurssit ovat jatkuvasti suositumpia. Tämä onkin ymmärrettävää, sillä maailma on digitalisoitunut jatkuvasti, verkkoyhteydet ovat parempia ja käyttöelektroniikka halvempaa, joten lähes jokaisella on mahdollisuus hankkia itselleen tietokone opiskelua varten. Lisäksi monet oppilaitokset ovat tukeneet opiskelijoitaan lahjoittamalla näille opintoja varten esimerkiksi tabletin helpottamaan digitaalista oppimista ja opiskelua. Suunta onkin siis kaiken kaikkiaan menossa jatkuvasti enemmän siihen, että opiskelu siirtyy digiaikaan.

Verkkokurssit yleistyvät

Verkkokurssien suosion myötä ne ovat yleistyneet jatkuvasti ja ainakin jonkin nettikurssin järjestäminen kuuluukin nykyään lähes jokaisen oppilaitoksen opinto-ohjelmaan ja opettajille annetaan siihen erikseen perehdytystä. Nettikurssit ovat osoittautuneet melko käytännölliseksi tavaksi oppia, varsinkin silloin kun kyseessä on aihe, joka on suunnattu laajalle opiskelijajoukolle. Verkkokurssin avulla kurssin sisältöä on mahdollista käydä läpi itsekseen, eikä se vaadi samoilla tavoin fyysistä paikallaoloa, kuten perinteinen opetus. Tämä on mahdollistanut opiskelun myös sellaisille ihmisille, jotka eivät työn tai jonkin muun esteen vuoksi pääse osallistumaan lähiopetukseen.

Syrjäyttävätkö verkkokurssit perinteiset opinnot?

Verkkokurssien lisääntyessä moni on alkanut pohtia onko perinteiselle opetukselle enää tarvetta, vai tullaanko tulevaisuudessa siirtymään kokonaan verkkokursseihin kaiken opetuksen osalta. Onkin totta, että verkko-opetus tukee hyvin perinteistä opiskelua ja se vaatii jatkuvaa kehittämistä, niin että oppilaiden omatoiminen opiskelu verkossa lisääntyy. Verkko-opetus on hyvä opiskelukeino erityisesti teoria-aineissa, joissa opetus tapahtuu pääosin kirjallisuuden ja erilaisten tehtävien avustuksella.

Opettajat voivat laatia esimerkiksi verkkoluentoja ja erilaisia webinaareja, joihin opiskelijat voivat osallistua etäyhteyksien avulla. Lisäksi monet tehtävät ovat helposti suoritettavissa verkossa tai tietokoneen avustuksella ja ne voi palauttaa verkon välityksellä. Tästä huolimatta on kuitenkin paljon sellaista opiskelua, jonka on edelleen tapahduttava lähiopetuksessa.

Lähiopetus voidaan paikoin järjestää myös etäyhteyksillä niin, että opiskelijat voivat esimerkiksi pitää videopalavereita opettajien kanssa kahden kesken ja keskustella tehtävistä. Kuitenkin monet, esimerkiksi kädentaitoja vaativat opinnot ovat melko hankalasti toteutettavissa verkko-opinnoilla. Tähänkin saattaa tulla muutos tulevaisuudessa muun muassa erilaisten 3D-skannerien yleistyessä, mutta toistaiseksi verkko-opetus toimii lähiopetuksen rinnalla. Verkkokurssien määrä tulee kuitenkin varmasti lisääntymään edelleen ja ne ovatkin erinomainen tuki perinteiselle opiskelulle ja hyvä mahdollisuus suorittaa opintoja sellaisenaan.