Nämä asiat tulee ottaa huomioon suunniteltaessa omaa nettikurssia

Mistä osasista nettikurssie koostuu ja mitä pitäisi olla mietittynä ennen kuin kurssia lähdetään markkinoimaan? Lue nettikurssien pikaopas tästä!

1. Haluatko rakentaa passiivisen vai aktiivisen kurssin?

Nettikursseja on kahdenlaisia. Ne voivat olla joko sellaisia, joilla on selkeä alkamis- ja loppumisajankohta eli aktiivisia tai sitten sellaisia, joille voi osallistua milloin vain oman aikataulun mukaan – passiivisia. Passiivisen kurssin paras puoli on se, että sillä voidaan tienata rahaa milloin sain. Passiivista mallia kutsutaan nimellä evergreen.

Toinen mahdollisuus on sitten aktiivinen kurssi, jossa jokainen osallistuja aloittaa ja lopettaa kurssin samanaikaisesti, ja samalla matkaa kurssin halki yhtenä porukkana.

Näiden kahden tyypin välillä on suuria eroja. Monen haaveissa on tietenkin helppo passiivinen malli, mutta sitten päädytäänkin aktiiviseen malliin. Minkä takia? Yllättäen aktiivinen kurssi myy paremmin. Monille kurssien yhteisöllisyys on tärkeä aspekti ja samaa halutaan nettikurssilta. Siksi sellaisella kurssille, jossa on muitakin, lähdetään mukaan helpommin.

Passiivinen kurssi houkuttaa montaa tekijää tietenkin siksi, että sen julkaisun jälkeen se ei vaadi sinulta paljoa. Monelle keino onkin se, että ensin vedetään pari aktiivista kurssia minkä jälkeen se muutetaan passiiviseksi.

2. Kuinka paljon henkilökohtaista palvelua olet valmis tarjoamaan?

Se, kuinka paljon henkilökohtaista tukea ja neuvontaa olet ajatellut tarjota, vaikuttaa tietenkin siihen, kuinka paljon osallistujia voit ottaa kurssille ja siihen, minkä tyyppiset ihmiset ottavat osaa kurssille. Tietenkään ei ole pakko tarjota minkäännäköistä tukea tai sitten sen voi tarjota kommentoinnin muodossa, jolloin muut osanottajat voivat neuvoa avun tarpeessa olevaa.

Jos haluat itse tarjota tukea, hyviä kanavia ovat vaikkapa sähköposti, Skype, puhelin tai sosiaalinen media. Asiakaspalvelu on arvokas lisä, jolla myös kurssin hintaa voi nostaa hyvällä omallatunnolla.

3. Kurssin sisältö

Oletko jo miettinyt, millainen kurssisi on sisällöltään? Onko siinä tekstiä, kuvaa, videoita vai ääntä? Vai kaikkia? Se, millaiseen kurssiin päädyt, määrittää aika pitkälti sen, kuinka paljon kurssin tekeminen vaatii sinulta. Ensimmäisen kurssin tekemisessä on tietenkin aina omat haasteensa, mutta lopputulos on sen arvoista.

4. Millaisen yhteisön olet valmis luomaan?

Oletko miettinyt, haluaisitko luoda kurssin osallistujille väylän kommunikoida keskenään? Tämä eroaa asiakaspalvelusta siinä, että kurssille osallistujat voivat jakaa ajatuksia ja hakea vertaistukea.

Voit esimerkiksi jakaa ryhmän erillisiin pienryhmiin, joissa keskustelu on vapaata. Voit myös perustaa kaikille kurssin osallistujille suljetun facebook-ryhmän, jossa kuka tahansa voi aloittaa keskusteluketjun. Tällainen vaatii sinulta lisätoimenpiteitä, mutta on kurssilaisille arvokas lisä.

5. Onko kaikki kurssimateriaali tarjolla heti vai tarjoillaanko se asiakkaille tiputellen?

Onko kurssimateriaali kurssilaisen saatavilla kokonaisuudessaan heti ostohetkellä vai tiputellaanko sitä tietyin väliajoin asiakkaalle? Tietyin väliajoin tiputeltu materiaali on motivoivaa asiakkaalle ja muistuttaa jatkamaan kurssia eteenpäin. Kurssilainen ei toisaalta saa kurssiähkyä, kun materiaalia tiputellaan vähän kerrallaan. Toisaalta se vaatii sinulta enemmän, kun tiputtelet materiaalia pieni osa kerrallaan.